• slovensky
  • english

Napísali o nás

EKO-VÝŤAHY

Inovácia výťahov – z hľadiska zníženia energetickej náročnosti.

Vzhľadom na stúpajúce ceny energií je zaujímavá ponuka nových riešení pre pohon výťahov. Ide o synchrónny bez prevodový stroj s pernamentnými magnetmi, ktorý je riadený frekvenčnou reguláciou. Je určený pre pohon výťahov od nosnosti 250 kg do nosnosti 5000 kg, od rýchlosti 0,63 m/s do rýchlosti 2,5 m/s . Stroje sú vyhotovené vo valcovom alebo diskovom prevedení.

Tieto pohony sa vyznačujú veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie. Napríklad pre výťah nosnosti 350 kg stačí pohon s výkonom od 1,5 kW (úspora energie je cca 50 %).

Pre väčšie výkony motorov je vhodné použiť vrátenie el. prúdu do siete pri brzdení / rekuperácia /.

Ovládacie tlačidla v staniciach a v kabíne sú štandardne vybavené digitálnou signalizáciou (LCD displej) s nízkou spotrebou.

Vzájomnú komunikáciu medzi kabínou tlačidlami a rozvádzačom zabezpečuje dátová zbernica CAN BUS . Môžeme si to predstaviť podobne ako počítačovú sieť. Maximálna prenosová rýchlosť je v súčasnosti 1 Mbit/s.

Použitím nízko príkonových komponentov v elektrovýzbroji výťahu a mikroprocesov pri riadení sa dosiahlo zníženie príkonu do rozvádzačov .

Tieto systémy umožňujú pri Energetickou certifikácii budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z., znížiť potrebu a tým aj celkovú dodanú energiu .

Osvetlenie kabíny je zabezpečené bodovými alebo žiarivkovými LED diódovými svetlami ktoré sa vyznačujú nielen extrémne nízkou spotrebou ale aj dlhou životnosťou. Viď tabuľku.

Svietidlo  Príkon
(3 ks svietidiel)
Udávaná životnosť Cena za hodinu svietenia Cena za rok svietenia
(3 hodiny/deň)
Cena za rok svietenia
(5 hodín/deň)
Klasické žiarovky 120 W 1000 hodín 0,027 € 21.7 € 41.0 €
Halogénové žiarovky 54 W 2000 hodín 0,01 € 10.91 € 18.45 €
Kompaktné žiarivky 33 W 6000-10 000 hodín 0,0625 € 6.83 € 11.29 €
LED ŽIAROVKY diódy 15 W 25 000 - 50 000 hodín 0,0062 € 3.20 € 5.125 €

Poznámka : Ceny sú orientačné vzhľadom na možne zmeny cien el.energie.

Ďalším činiteľom ktorý ovplyvňuje spotrebu je trenie medzi vodidlami a vodiacimi čeľusťami kabíny. Pre zmenšenie trenia sa používajú teflonové vložky do vodiacich čeľusti a nové ekonomické automatické mastiace systémy prípadne valivé vedenie. Princíp je v tom že dávkovanie mazivá je zabezpečené pulzným systémom v miniatúrnych množstvách. Prenášanie mastiaceho oleja na vodidlá zabezpečujú kartáče. Systém je bezodpadový nie je potrebné zachytávať použité mazivo v záchytných nádobách na dne šachty.

Ďalšou úsporou elektrickej energie a zväčšenie prepravnej kapacity sa dosiahne pomocou obojsmerného zberného riadenia (Simplex) alebo spojením viacerých výťahov do spoločného riadenia - obojsmerné skupinové ( Duplex ,Triplex a pod )

Napriek tomu že na slovenskom trhu je niekoľko výrobcov výťahov ktorí sú schopní zabezpečiť nízku energetickú náročnosť pri prevádzke výťahov jediným kritériom občanov je cena. Ešte stále sa montujú výťahy s prevodovými strojmi s vysokou energetickou náročnosťou ktoré zaťažujú životné prostredie z eviromentálneho hľadiska napriek tomu že rozdiel ceny je minimálny ale spotreba prúdu neporovnateľná.

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!