• slovensky
  • english

Konštrukcia

Oddelenia konštrukcie sú rozdelené na časti:

ODDELENIE TECHNICKEJ PRÍPRAVY A MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA

Oddelenie technickej prípravy má za úlohu vyhotovenie konštrukčných rozpisiek , výrobných výkresov a kompletizáciu jednotlivých komponentov.

ELEKTROKONŠTRUKCIA

Oddelenie elektrokonštrukcie má za úlohu návrh vhodných elektrokomponentov pre optimalizáciu zariadenia, zníženia energetickej náročnosti, jednoduchej ovládateľnosti a eliminácie porúch súvisiacich z elektročasťou zariadení.

ODDELENIE DIZAJNU

Oddelenie dizajnu má za úlohu výber vhodný

ch dizajnových prvkov a poradenstvo v oblasti dizajnu výťahov, eskalátorov a iných ponúkaných produktov zákazníkovi. Toto oddelenie pokračuje v trende firmy tvoriť a ponúkať individuálne riešenia a inovatívny vzhľad.

ODDELENIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

Oddelenie technickej dokumentácie má za úlohu kompletizáciu všetkých potrebných technických dokumentov ako napr. sprievodnej a konštrukčnej dokumentácie, certifikátov, prehlásení o zhode, manuálov, návodov na použitie, technických výkresov a iných dôležitých dokumentov, ktoré sú súčasťou celkovej dodávky zariadenia.

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!