• slovensky
  • english
  • cesky

Construction

Oddelenia konštrukcie sú rozdelené na časti:

ODDELENIE TECHNICKEJ PRÍPRAVY A MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA

Oddelenie technickej prípravy má za úlohu vyhotovenie konštrukčných rozpisiek , výrobných výkresov a kompletizáciu jednotlivých komponentov.

ELEKTROKONŠTRUKCIA

Oddelenie elektrokonštrukcie má za úlohu návrh vhodných elektrokomponentov pre optimalizáciu zariadenia, zníženia energetickej náročnosti, jednoduchej ovládateľnosti a eliminácie porúch súvisiacich z elektročasťou zariadení.

ODDELENIE DIZAJNU

Oddelenie dizajnu má za úlohu výber vhodný

ch dizajnových prvkov a poradenstvo v oblasti dizajnu výťahov, eskalátorov a iných ponúkaných produktov zákazníkovi. Toto oddelenie pokračuje v trende firmy tvoriť a ponúkať individuálne riešenia a inovatívny vzhľad.

ODDELENIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

Oddelenie technickej dokumentácie má za úlohu kompletizáciu všetkých potrebných technických dokumentov ako napr. sprievodnej a konštrukčnej dokumentácie, certifikátov, prehlásení o zhode, manuálov, návodov na použitie, technických výkresov a iných dôležitých dokumentov, ktoré sú súčasťou celkovej dodávky zariadenia.

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
registered office : Letná 27, 040 01 Košice, Slovakia
owner : Pavol Tuchyňa
phone number : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
ADVANTAGES OF THE PRODUCTS WE OFFER: modern control concept,
complex anti-vandal version,
variability of solutions and above-the-standard design,
low prices of units and individual components!