• slovensky
  • english

Servis

Servisné oddelenie je neoddeliteľnou súčasťou firmy Pavol Tuchyňa, Tuchyňa – Výťahy a je aj podmienkou udržiavania kvality zdvíhacích zariadení  vyrobených našou spoločnosťou alebo inými výrobcami.

Vykonávame servis výťahov na území celého Slovenska, ako aj v Českej republike, našími vlastnými oddeleniami v Košiciach, Ružomberku, Bratislave a Prahe a zmluvnými partnermi vo všetkých krajinách, kde sme dodali naše zariadenia.

Servis zabezpečujeme  v najdôležitejších budovách ako napríklad  v bankách, hoteloch, reštauráciach, v budovách úradov, v nemocniciach, výrobných závodoch, obytných domoch, ako aj v armádnych objektoch a pod.

Súčasťou servisu je vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, kontrol a opráv výťahov, ich súčastí za účelom zabezpečenia prevencie proti častej poruchovosti. V prípade Vášho záujmu pre uzavretie zmluvy na vykonávanie servisu Vašich výťahov je možnosť prekonzultovať detaily s managerom oddelenia servisu. Úlohou servisného oddelenia je zabezpečovať preventívnu údržbu, pravidelné odborné prehliadky, kontroly a opravy výťahov a ich súčasti v čo najkratšom možnom čase. 

Zároveň je úlohou servisného oddelenia vykonanie všetkých potrebných úkonov na zabezpečenie tej najvyššej možnej spoľahlivosti zariadenia.

Frekvencia servisných návštev závisí na type, veku a prevádzkového zaťaženia zariadenia.

Veľký dôraz na servis výťahov sa kladie hlavne starším výťahom, ktoré už nespĺňajú nové platné normy EN 81-1,2 a preto majú nižšiu úroveň bezpečnosti.

Servis výťahov je zabezpečovaný 24 hodín denne, 365 dní do roka.

Servisné oddelenie ponúka aj možnosť non-stop monitoring výťahu, čo znamená že servisovaný výťah je vzdialene (internet) pripojený do centrály servisu a odtiaľ sú monitorované všetky funkcie výťahu, ich prevádzka a v prípade poruchy je identifikovaná chyba.

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!