• slovensky
 • english
Produkty | Eskalátory
     
     

Eskalátory

Eskalátory

Eskalátory firmy Tuchyňa - Výťahy sa používajú hlavne v obchodných centrách, na letiskách a v metrách. Výroba týchto zariadení je v spolupráci s globálnym partnerom, firmou BLT. Tieto produkty sú umiestnené, napríklad, na londýnskom letisku Heathrow. Eskalátory sa používajú hlavne na veľkokapacitnú prepravu ľudí a sú ideálnym riešením pre budovy s frekventovaným pohybom. Všetky dodávané eskalátory a pohyblivé chodníky dodávané firmou Tuchyňa - Výťahy spĺňajú platnú európsku normu EN - 115 Charakteristickou črtou týchto výrobkov je použitie tých najkvalitnejšíchmateriálov a modernej technológie a, samozrejme, dizajnovej inovácie.

Štandardnou súčasťou eskalátorov je aj systém ECO - MODE. Súčasťou je aj frekvenčná regulácia (VVVF), ktorá znižuje energetickú náročnosť pohonu eskalátoru a zároveń umožňuje plynulý rozjazd či dojazd eskalátora. ECO - MODE znižuje energetickú náročnosť na prevádzku zariadenia. lde o senzor, ktorý sníma pohyb pasažierov, a ak sa v určenom časovom úseku nikto neprepravuje na eskalátore, eskalátor zastane. Opätovné spustenie nastane až po zaznamenaní ďalšej osoby, ktorá chce použiť eskalátor, a to pomocou svetelnej závory.

Pohyblivé chodníky

Pohyblivé chodníky, podobne ako eskalátory, sa používajú v budovách alebo aj mimo budov s potrebou prepravy veľkej kapacity ľudí. Pohyblivé chodníky môžu byť s 0° stupňovým sklonom, ktoré sú hlavne využívané na letiskách alebo s maximálnym stúpaním do 12° stupňov.

1. Madlá 2. Úchyt madla 3. Balustráda 4. Okopový plech
5. Svetelná signalizácia 6. Schody 7. Bezpečnostný hrebeň 8. Vstupná podlaha
Štandardné bezpečenostné prvky
 • núdzový vypínač (v prípade núdze stlačte tlačidlo STOP),
 • ochrana pred preťažením (pri preťažení sa vypne elektrický prívod a eskalátor sa zastaví),
 • ochrana pred poruchou alebo nesprávnym zapojením fázy elektrického napätia (pri poruche fázy elektrického napätia alebo pri jej nesprávnom zapojení sa eskalátor zastaví),
 • elektromagnetická brzda (zabezpečuje primeranú brzdnú dráhu pre bezpečnosť pasažierov pri zastavovaní eskalátora),
 • bezpečnostný systém nástupného panelu (eskalátor sa zastaví, ak sa niečo zasekne medzi nástupným panelom a schodíkom),
 • neúmyselná zmena smeru jazdy (eskalátor sa zastaví pri neúmyselnej zmene jazdy),
 • obmedzovač rýchlosti (pri náhlom zvýšení rýchlosti jazdy sa eskalátor následne vypne),
 • ochrana hlavnej ťažnej reťaze (pri nadmernom zaťažení alebo poškodení reťaze sa eskalátor zastaví),
 • bezpečnostný systém schodov (pri akomkoľvek poškodení schodíka sa eskalátor zastaví),
 • žltá bezpečnostná čiara na schodíku (čiara vyznačujúca bezpečné miesto na schodíku),
 • bezpečnostný systém okopových plechov (ak sa niečo zasekne medzi okopovým plechom a schodíkom, eskalátor sa zastaví),
 • bezpečnostný systém držadla (ak sa niečo zasekne v držadle, eskalátor sa zastaví),
 • bezpečnostný systém vodiacej reťaze schodíkov (pri nadmernom zaťažení alebo poškodení reťaze bezpečnost ný systém zastaví chod eskalátora).
Voliteľné bezpečnostné prvky
 • monitorovanie rýchlosti držadla (ak sa držadlo pokazí, alebo pomalšie ako má, escalator sa zastaví)
 • prídavná brzda ( pri poruche hlavnej ťažnej reťaze za 120% jazdy eskalátora, aktivuje sa táto brzda a zastaví eskalátor)
 • Monitorovanie počtu schodov (v prípade straty schodíka zabezpečí zastavenie eskalátora predtým, ako sa dostane k nášlapnému panelu.)

Doplnková výbava

 • Osvetlenie balustrády (LED), Požiarny systém
 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!