• slovensky
  • english

Poradenstvo a projekcia

Kvalifikovaný tím pracovníkov poskytuje komplexné poradenské služby vo fáze stavebných príprav.

Náš tím poskytuje poradenstvo pri výbere vhodných typov výťahov resp. schodiskových plošín pre invalidné osoby, upresnenie technických parametrov a poskytuje podklady pre vyhotovenie stavebných výkresov (pre výstavbu výťahových šachiet a strojovní). V neposlednej rade je úlohou aj riešenie zložitých technických problémov.

Na požiadanie vyhotovíme pomocou najmodernejších technológií kompletnú technickú dokumentáciu „ušitú na mieru“, vyhovujúcu najprísnejším Európskym normám. Súčasťou projekcie je návrh vhodného zariadenia pre Váš projekt alebo budovu, technické riešenie a nakoniec výber toho najvhodnejšieho dizajnového riešenia. Pracovníci našej firmy vykonávajú poradenskú činnosť pre projektantov, investorov alebo individuálnych stavebníkov. Poradenskú činnosť a vypracovanie cenovej ponuky  poskytujeme zdarma.

V prípade požiadavky zabezpečujeme vyhotovenie projektovej dokumentácie stavebnej časti a taktiež vyhotovujeme predpísanú technickú dokumentáciu k dodávaným resp. náhradné technické dokumentácie k už jestvujúcim výťahom, zabezpečujeme ich schválenie na príslušných úradoch.

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!